Anders namelijk:

    Waarom voldeed innovatietour #2: Glastuinbouw geeft energie gedeeltelijk of niet aan jouw verwachtingen?

    Waarom niet?:

    Waarom wel?: